– Haslemoen kan være operativt som isolat i løpet av ti dager

– Vi vet ikke om helsemyndighetene har behov for dette, men tilbudet er her hvis det er ønskelig. Jeg skal ta opp saken med helseministeren ganske straks og få en avklaring.