Det er Hedmark fylkeskommune som gjennomfører undersøkelser. I en pressemelding påpeker de at særlig de over 80 sjelden blir spurt i slike undersøkelser.

I Hedmark er det mange innbyggere over 80 år.

– Det er viktig for oss å bidra til bedre livskvalitet, folkehelse og redusere sosiale forskjeller. Det gjør vi gjennom å jobbe for lokalsamfunn som er inkluderende og bidrar til trivsel.

– Derfor er en slik undersøkelse viktig for oss – fordi det gir oss god kunnskap vi kan bygge videre på, sier fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen.

Undersøkelsen blir i hovedsak sendt ut på e-post, mens den eldste gruppen også får den sendt i posten. De 32.000 personene som vil motta spørreundersøkelsen er trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret.

Fylkeskommunen håper naturlig nok at så mange som mulig tar seg tid til å svare på hvordan de har det og hvordan de opplever nærmiljøet sitt.

Undersøkelsen skal bygge på tidligere undersøkelser om hvilke faktorer og utviklingstrekk som har innvirkning på befolkningens helse.