Arbeiderpartiet (16 – ett mandat mer):

1. Per-Gunnar Sveen, Elverum

2. Anne Karin Torp Adolfsen, Løten

3. Thomas Breen, Rendalen

4. Gunn Randi Fjæstad, Stange

5. Lasse Juliussen, Nord-Odal

6. Turid Backe-Viken, Trysil

7. Thomas Langeland Jørgensen, Hamar

8. Elisabeth Sidselrud Christiansen, Kongsvinger

9. Johnny Stranden, Ringsaker

10. Margrethe Skjærbæk, Elverum

11. Svein Borkhus, Alvdal

12. May-Liss Sæterdalen, Våler

13. Reidar Åsgård, Engerdal

14. Ditte Marie Sung Geisler Olsen, Hamar

15. Terje Andreas Hoffstad, Stor-Elvdal

16. Berit Haveråen, Eidskog

Senterpartiet (5 -ett mandat mer):

1. Aasa Gjestvang, Stange

2. Arnfinn Nergård, Os

3. Dag Rønning, Engerdal

4. Emilie Enger Mehl, Åsnes

5. Mari Gjestvang, Ringsaker

Høyre (5 – mistet ett mandat):

1. Rune Øygarden, Ringsaker

2. Eli Wathne, Kongsvinger

3. Kristian Tonning Riise, Stange

4. Yngve Sætre, Elverum

5. Heidi Lundstedt, Os

Frp (2 – mistet ett mandat):

1. Per Roar Bredvold, Åsnes

2. Katrine Aurland, Åmot

De øvrige partiene som blir representert i fylkestinget de neste fire årene har ett mandat hver.

Venstre (mistet ett mandat):

Erik Ringnes, Stange

Miljøpartiet De Grønne (ny):

Bård Sødal Grasbekk, Hamar

Kristelig Folkeparti:

Geir Lorents Byberg, Hamar

Pensjonistpartiet:

Helge Thomassen, Kongsvinger

Sosialistisk Venstreparti:

Bjørn Tollan Jordet, Tolga

Fylkestingets 33 representanter består av 14 kvinner og 19 menn.

Kjønnsfordelingen er god i partiene med flere representanter, mens kun menn er valgt inn fra representantene med ett mandat.