Dårlig fylkeskommunalt kollektivtilbud hindret fylkestingsrepresentant fra å møte i fylkestinget

Ellen Marie Tangen (SV), som bor i Sollia i Stor-Elvdal, skulle tirsdag møte som vararepresentant i en av fylkestingets saksforberedende komiteer i Hamar. Det gikk ikke. Snø og dårlig kollektivtilbud satte en stopper for det.