Det ble litt av et slag i fylkestinget om den mulige sammenslåingen av Hedmark og Oppland, men flertallet var ikke til å rikke. Fylkesrådet (Ap/Sp) vant fram med sin innstilling: Hedmark fylkeskommune sier nei til en sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

Ludvig i fylkestingssalen

Opposisjonsleder Rune Øygarden (H) kjempet hardt, men talte for døve ører:

– Verden forandrer seg. Det er lenge siden vi fikk dagens fylkesinndeling. Siden den gangen har vi fått Dovrebanen, Rørosbanen, tv og internett. Vi står rett og slett overfor en annen virkelighet enn på 1800-tallet. Dessverre jobber vi her i Innlandet mer mot utviklingen enn med utviklingen. Ingen kommuner vil slå seg sammen, og innstillingen fra fylkesrådet om nei til Oppland er skuffende. Bremseklossene står på så det hviner i Hedmark. Hvor blir det av Solan Gundersen-typene, de som tror det er mulig å få til ting. Det er nok først og fremst Ludvig som er representert her i fylkestingssalen. Det er fali' det! sa en engasjert Øygarden fra talerstolen.

– Glad i Oppland

Fylkesordfører Dag Rønning (Sp) forsvarte fylkesrådets innstilling:

– Jeg er glad i Oppland, jeg er glad i opplendingene, de er våre gode naboer. Men regionreformen er ikke rigget av noen som vil fylkeskommunen vel. Fylkeskommunene fratas oppgaver, som for eksempel ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, i stedet for å få tolført oppgaver. Det blir lang avstand mellom innbyggere og politikere. Jeg vil heller være en av mange politikere med god kjennskap til eget fylke enn en av færre politikere i et nytt, stort Innlandet, sa Rønning.

Mirjam Engelsjord var helt fortvilet over den manglende viljen til fusjon:

– Skal vi virkelig rygge inn i framtida? Skal de to som står igjen på dansegulvet, som ingen vil ha, gå hjem hver for seg?

Regner med tvangssammenslåing

Per Roar Bredvold (Frp) tror uansett at Hedmark blir tvangssammenslått med et annet fylke.

– Jeg for min del tror Innlandet, hvis det blir navnet, blir en kompetent region, sa Bredvold, som for øvrig hadde en spesiell hilsen til Sp, som han mener står bak det bastante neiet til Oppland:

– Jeg vil gratulerer Sp med dagen, men for Hedmark fylkeskommune er det ingen grunn til feiring, sa han.

Selv om Hedmark nå sa nei, tror heller ikke Kristian Tonning Riise (H) at siste ord er sagt:

– Det blir en regionreform. Det blir færre fylker, slo han fast.

Kun H, Frp, V, KrF og MDG (10 representanter) stemte for sammenslåing. Ap, Sp, SV og Pp (23 representanter) stemte mot.

Var for, ble imot

Reidar Åsgård (Ap) var for en sammenslåing med Oppland da han var fylkesrådsleder (2003-2007), men nå stemte han mot.

– Hva har endret seg?

– Den gangen hadde vi tro på en framtid med flere oppgaver, og at vi sammen kunne løse store utfordringer, som blant annet å etablere et innlandsuniversitet. Jeg tror fortsatt det er mye å hente på en felles region, men jeg har mistet troen på de politiske signalene. Det som tilbys nå, er en regionreform uten innhold. Jeg tror det er et forsøk på å fjerne regionnivået og presse gjennom storkommuner, sier Åsgård.

Også nei i Oppland

Også i fylkestinget i Oppland ble det nei til sammenslåing med Hedmark med 25 mot 10 stemmer.  I Oppland var det Ap, Sp, SV og KrF som sa nei til sammenslåing. Fylkesrådmannen hadde innstilt på ja.

LES OGSÅ: – Mer penger til veg med sammenslått fylke