Myking startet som assisterende fylkessjef høsten 2013, og har siden april i år vært konstituert i stillingen som fylkessjef.

53-åringen har 29 års erfaring fra kommunal sektor, og siste stopp før Hedmark fylkeskommune, var 11 år som rådmann i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag.

Enheten samferdsel, kulturminner og plan, er et av Hedmark fylkeskommunes største aktivitetsområder med 27 ansatte.

Ansvaret for fylkesveger og kollektivtrafikk (gjennom Statens vegvesen og Hedmark Trafikk) utgjør de største postene i et budsjett på 660 millioner kroner.

De andre hovedområdene er vern av kulturminner, regional planlegging og planfaglig veiledning overfor kommunene.

– Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet med mange dyktige fagfolk både i enheten, organisasjonen ellers og hos eksterne samarbeidspartnere, sier Erlend Myking via en pressemelding torsdag.