Fylkesvegene, gang- og sykkelvegene i tilknytning til dem, brøytende og strødde veger og trafikksikkerheten på dem er de aller fleste av oss opptatt av. Ikke alle er så opptatt av hvem som gjør jobben, bare den blir gjort.

Jeg jobbet i Statens vegvesen. En fantastisk arbeidsplass med gode og faglige dyktige kolleger. Kolleger som nå enten fortsatt er i Statens vegvesen, har fått fylkeskommunen som ny arbeidsgiver eller en annen ny arbeidsgiver som blant annet følge av omorganisering eller regionreform. At folk kommer og går er ikke unaturlig, men omorganisering og regionreform har vært en katalysator for at flere dyktige folk har sluttet.

Arbeidet med fylkesveg gjennomføres av svært dyktige fagfolk. Fagfolk vi må ta vare på og ikke minst lytte til. Nå som før benyttes argumentasjonen om størrelsen på fagmiljøet som argumentasjon for at Innlandet må bestå. Det forstår jeg som har vært en del av Statens vegvesen. Men dersom Innlandet skulle bli Hedmark og Oppland igjen er det da gitt at fagmiljøet skal splittes opp? Tidligere hadde vi sams vegadministrasjon med fagfolkene i Statens vegvesen. Vi vil alle ha en forvaltning av samferdsel til det beste for alle brukere. En form for samarbeid om fylkesveg er ingen umulighet og snarere et forsøk på å være løsningsorientert. Noen påstår at dette er et argument imot min overbevisning om å splitte opp igjen Innlandet og et alternativ som vil svekke demokratiet. Men nei, det er det ikke. Dersom et samarbeid svekker demokratiet, ja da sover politikerne i timen. Som kommunepolitiker er jeg den første til å innrømme det.

Fylkesvegene er avhengig av å bli prioritert av regjeringa. Så er jeg trygg på at forvaltningen og prioriteringen av pengene blir gjort etter beste evne av fagfolk og politikere. Men dette forutsetter fylkespolitikere som har kunnskap om forholdene i fylket og lytter til lokale politikere. At folk blir hørt skaper tillit. Gjenoppretting av Hedmark og Oppland som selvstendige fylker vil styrke tilliten.

Det blir ikke færre antall kilometer veg og gang- og sykkelveg, og arbeidet med trafikksikkerhet vil ikke avta. Med organiseringa vi har i dag trenger vi alle dyktige fagfolk vi har, og helst noen flere, uavhengig av antall fylker. Fylkeskommunedirektøren har bekreftet at samferdsel ble underfinansiert ved sammenslåingen.

En oppløsning av Innlandet vil bidra til at folk vil bli hørt i større grad fordi politikere og administrasjonen vil sitte tettere på kommunene - nær folk. Kommunene som folk nok har en større tilknytning til enn fylkeskommunen.

Marthe Lang-Ree
Kommunepolitiker Senterpartiet og tidligere ansatt i Statens vegvesen, Øyer