Dette flyet med den spesielle halen flyr lavt over Hedmark i sommer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører i disse dager flymålinger over Fjellregionen på deler av Østlandet og i Trøndelag. Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobyl-ulykken.

Artikkeltags