Heidi er svært fornøyd med å få disse inn på eiersiden i Moelven

Glommen Mjøsen Skog SA selger 12 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet Kommunal Landspensjonskasse (KLP).