12 pålegg fra Arbeidstilsynet til hjemmetjenesten på Rena

Arbeidstilsynet har gitt Åmot kommune frist til 12. september med å utbedre 12 ulike forhold knyttet til arbeidsmiljøet for de ansatte i hjemmetjenesten på Rena.