Sjukefraværet gikk ned i 16 Hedmark-kommuner. Her er fraværet lavest

Det legemeldte sykefraværet i Hedmark var på 5,2 prosent i 2. kvartal i 2018. Det er en nedgang på 6,5 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Artikkeltags