Inviterer til flyttedugnad av helsestasjonen på Tynset

MIDLERTIDIGE LOKALER: - Vi ser for oss å være i midlertidige lokaler i Kompetansesenteret på Tynset i to år. Det sier leder Mona Eggestad Fiskvik ved helsestasjonen, helseleder Kjetil Lorentzen (til venstre) og kommunepsykolog Harald Vestgöte Kirsebom.

MIDLERTIDIGE LOKALER: - Vi ser for oss å være i midlertidige lokaler i Kompetansesenteret på Tynset i to år. Det sier leder Mona Eggestad Fiskvik ved helsestasjonen, helseleder Kjetil Lorentzen (til venstre) og kommunepsykolog Harald Vestgöte Kirsebom. Foto:

I begynnelsen av februar flytter helsestasjonen på Tynset fra rådhuset til Kompetansesenteret i Aumliveien. Leder Mona Eggestad Fiskvik, helseleder Kjetil Lorentzen og kommunepsykolog Harald Vestgöte Kirsebom oppfordrer folk til å være med på flyttedugnad.

DEL

– Vi inviterer aktive og sterke pensjonister til å være med på flyttedugnad, smiler de.

Går ikke ut over brukerne

Invitasjonen går også til brukere av helsestasjonen som på denne måten får mulighet til å påvirke utformingen av sitt framtidige tjenestetilbud.

– Det er en del rørleggerarbeid med håndvasker og installasjon av IT og telefoner som må komme på plass først. Men så fort alt er ferdig setter vi i gang med flytteprosessen, sier Eggestad Fiskvik.

Når den endelige flyttedatoen er bestemt, vil det bli litt mindre aktivitet på helsestasjonen i en periode, men hun understreker at de vil være tilgjengelige for brukerne.

– Vi ber publikum om å vise tålmodighet i flytteprosessen og kommer tilbake med informasjon om datoen for flytting på de informasjonskanalene vi har, sier Lorentzen og Eggestad Fiskvik.

Lovpålagt tjeneste

Helsestasjonen på Tynset har sju faste stillinger, pluss jordmor og lege. Når de er på plass i midlertidige lokaler etter BUP på Komptetansesenter, vil også kommunepsykolog Harald Vestgöte Kirsebom være fysisk plassert med dem. Selv om han er tilknyttet helsestasjonen har han på grunn av plassmangel hatt kontor i femte etasje i rådhuset.

Fra 1. januar 2020 er kommunepsykolog en lovpålagt tjeneste i alle kommuner og Vestgöte Kirsebom begynte i stillingen 5. august. Hans målgruppe er barn og unge mellom 0 og 20 år med foresatte.

– Jeg kommer fra Trondheim der jeg i flere år har hatt en stilling på NTNU med å rekruttere psykologer. I tillegg har jeg jobbet privat, sier han.

Skal flytte til Tynset

Nå har også Silje Vestgöte Kirsebom, som han er gift med, fått jobb i Tynset kommune som konsulent innen psykisk helsetjeneste. Hun overtar stillingen etter Lorentzen som er ansatt som helseleder.

– Jeg har slekt i Holtålen og har alltid hatt en dragning mot dette området. Derfor søkte jeg på stillingen da det kom en del kommunepsykologstillinger på landsbasis og har blitt veldig godt mottatt av Tynset kommune, sier Vestgöte Kirsebom.

Foreløpig pendler han litt til og fra Trondheim, men han og kona kommer snart til å flytte til Tynset.

– Det er spesielt at en kommunepsykolog er plassert under helsestasjonen. Det fører til en veldig nærhet til brukerne, for mange kommunepsykologer er plassert under organisasjonen til helse- og sosialsjefen. Nå jobber vi med å rekruttere en kommunepsykolog til, legger Eggestad Fiskvik til.

For trangt i rådhuset

Grunnen til at helsestasjonen er på flyttefot er at det er for trangt der de er sammen med Tynset legekontor. Nå får legekontoret hele området i rådhuset for seg selv.

– Det er politisk vedtatt at helsestasjonen skal være i området rundt rådhuset, men det er ikke bestemt hvor. Imens ser vi for oss å være i Kompetansesenteret i et par år, sier Eggestad Fiskvik.

Ifølge Lorentzen ser teknisk etat på ulike løsninger for å omdisponere andre bygningsmasser i rådhuset til den nye helsestasjonen. Deriblant der hvor Smea er, men han og Eggestad Fiskvik mener det er en dårlig løsning å bygge oppå dagens legekontor.

– Det lønner seg å være i samme bygg i forhold til andre samarbeidspartnere som PPT, barnevernet, skoler, barnehager og resten av helsetjenesten og helsestasjonen har krav på seg til ikke å være for langt oppe i etasjene, sier Eggestad Fiskvik.

Artikkeltags