Mattilsynet fant muggvekst på to avdelinger på Tjønnmosenteret

Mattilsynet fant vesentlige regelbrudd under tilsyn på Tjønnmosenteret. Nå får Tynset kommune pålegg om vedlikehold og utbedring.