Stor slitasje og akutt utbedringsbehov for 1,9 millioner kroner ved Tjønnmosenteret på Tynset

Artikkelen er over 1 år gammel

Utbedringsbehovet ved Tjønnmosenteret og Kongsheim på Tynset er akutt. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar utbedringsplanen for de to institusjonene for 2019 -2022 med en total kostnad på 1,9 millioner kroner.