Stor slitasje og akutt utbedringsbehov for 1,9 millioner kroner ved Tjønnmosenteret på Tynset

Utbedringsbehovet ved Tjønnmosenteret og Kongsheim på Tynset er akutt. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar utbedringsplanen for de to institusjonene for 2019 -2022 med en total kostnad på 1,9 millioner kroner.