Kommunen og utbygger var uenig om sluttdato for Helsehuset. Det ble som utbygger ville

Onsdag 20. mars starter flyttesjauen til Helsehuset. 16 forskjellige virksomheter skal inn på de totalt 16.000 nye eller rehabiliterte kvadratmeterne i Kirkevegen.