Budsjettlekkasje: 373 millioner til e-helse

I sitt forslag til statsbudsjett bevilger regjeringen 373 millioner kroner til videre arbeid med digitaliseringen av Helse-Norge, skriver Dagens Medisin.

DEL

– Å øke digitalisering i helsetjenesten har mange viktige sider ved seg. Det vil gjøre arbeidsdagen bedre for dem som jobber der, men enda viktigere er det at hverdagen blir bedre for pasientene, sier helseminister Bent Høie (H) til fagbladet.

Av de 373 millionene skal 138 millioner gå til å styrke forvaltningen og driften av nasjonale e-helseløsninger og helsenettet, 84 millioner til å bedre pasientsikkerheten og samhandling med standardisert språk, 20 millioner kroner til modernisering av Folkeregisteret i helsesektoren, og 131 millioner skal gå til arbeidet med å realisere en nasjonal helseanalyseplattform.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), mener at plattformen vil gjøre livet enklere for forskerne, som vil slippe å bruke like mye tid og ressurser på å samle inn helsedata fra ulike plattformer og registre.

– Helseanalyseplattformen vil føre til én vei inn, og kutte ned på unødvendig byråkrati og tidstyver for forskere og andre, sier Nybø.

Artikkeltags