Alvorlige avvik på sykehjem: Tvang, ulykker, trusler, rot og feil

Av

Bruk av tvang, gamle som legges i håndjern, fallulykker, vold og trusler, rot og feil ved medisinhåndteringen, usynlige leger, ansatt alene på vakt og ansatte med for liten tid til de gamle.