Hilde (34), Anita (32) og Ida Oline (28) vil gi hjelpe demente i Trysil til å få det bedre

Disse tre unge kvinnene skal jobbe for at personer med demens i Trysil skal få en bedre hverdag.