– Må slutte å øse ut millioner på innleie fra vikarbyrå

Lillian Skjærvik (Ap) sier at hun vil ta tak i vikarbyråbruken innen pleie og omsorg med en eneste gang dersom hun blir valgt til ordfører. Hun mener det må satses på hele stillinger og bedre arbeidsforhold for fast ansatte framfor å øse ut millioner på å leie inn folk fra vikarbyrå.