Vant pris for å gjøre hverdagen enklere for alle som er berørt av demens

PRISVERDIG: Statsråd Terje Søviknes delte ut pris til Løten kommune ved demenskoordinator Guro Brenden.

PRISVERDIG: Statsråd Terje Søviknes delte ut pris til Løten kommune ved demenskoordinator Guro Brenden.

Løten gikk helt til topps da eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes mandag delte ut pris til årets kommune i kampanjen for et mer demensvennlig samfunn.

DEL

Det var demenskoordinator Guro Brenden som mottok prisen, sammen med en stolt Løten-ordfører Marte Larsen Tønseth blant de inviterte gjestene i lokalene til Nasjonalforeningen for folkehelsen i Oslo.

– Denne prisen skal eies av hele samfunnet vårt! Brukere, pårørende, ansatte, næringslivet og frivillige som står på og brenner for at Løten skal være et demensvennlig samfunn, sier ordføreren.

Hun forteller at det er en kontinuerlig jobb som skal gjøres for at samfunnet skal være åpent og inkluderende for mennesker som lever med en demenssykdom. I dette arbeidet er det svært viktig at Løten har innbyggere som har turt å være åpne om sin situasjon, satt ord på følelser og forklart hvordan det er å leve med sykdommen. De har vært de beste ambassadørene for kampanjen, framholder Larsen Tønseth.

Målrettet innsats

Statsråden roste innsatsen i Løten:

– Jeg er imponert! Her har man jobbet målrettet og godt i mange år. Dere er forbilder for andre kommuner.

Over 130 kommuner er med i kampanjen, som handler om å spre informasjon og kunnskap om demens, for på den måten å gjøre hverdagen enklere for alle som er berørt av sykdommen. Løten startet satsingen allerede i 2015 og var første kommune i Innlandet som tilbød kurs for ansatte i private og offentlige servicebedrifter, fra taxisjåfører og butikkansatte til medarbeidere på apotek og bibliotek.

– Vi snakker egentlig om et menneskevennlig samfunn, om å gi kunnskap og støtte, slik at alle blir møtt med forståelse og respekt.

Det uttalte Guro Brenden til Østlendingen da kampanjen ble dratt i gang lokalt.

Siden har Løten utmerket seg som en foregangskommune og oppnådd gode resultater. Prisen var svært fortjent, ifølge juryen.

– Vi ser flotte resultater mange steder i landet og ønsker å hedre innsatsen med en pris, sier styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Stein Evensen.

GOD INNSATS: Fra venstre generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, demenskoordinator Guro Brenden i Løten kommune, Inger Ruud Veflingstad fra Hamar og omegn demensforening, ordfører Marte Larsen Tønseth, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes og styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Stein Evensen.

GOD INNSATS: Fra venstre generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, demenskoordinator Guro Brenden i Løten kommune, Inger Ruud Veflingstad fra Hamar og omegn demensforening, ordfører Marte Larsen Tønseth, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes og styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Stein Evensen.

Rammer ikke bare eldre

I dag har over 77.000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antas at rundt 4.000 er under 65 år. Over 350.000 er nær pårørende til en med demens.

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Ringsaker og Røyken kommuner fikk hederlig omtale av juryen.

Artikkeltags