Tynset stiller seg positive til legevaktsamarbeid, men ikke uten forbehold

Stor-Elvdal kommune ønsker samarbeid rundt legevakt med Elverum og Tynset. I Nord-Østerdal får de positive signaler.