Fastlege i Hedmark: – Sykmeldinger er smittsomt, denne epidemien må vi gjøre noe med

– Sykmeldinger er smittsomt, denne epidemien må vi gjøre noe med, sier fastlege Bo Brendstrup i Våler. Han konstaterer at pasienter kommer for å sykmelde seg når hverdagen blir for slitsom.