Kommunepsykolog Harald (47) har selv gått gjennom terapi: – Skal jeg kjenne meg igjen i deres liv må jeg møte meg selv

– Vi er veldig opptatt av at i forebygging ligger det å tørre å gå inn og stille de viktige spørsmålene. Ingen har tatt livet sitt av å bli spurt om de er i faresonen for å ta livet sitt, sier nytilsatt kommunepsykolog Harald Vestgöte Kirsebom (47) på Tynset.