To leger og to sykepleiere hadde 91 pasienter i løpet av én dag i Trysil

Selv om de to legene og to sykepleierne på Trysils legevakt i løpet av den mest hektiske dagen i jule- og nyttårsferien hadde 91 pasienter til behandling, mener ikke legevaktlederen at bemanningen var uforsvarlig.