Leverandøren er Piql fra Drammen og de skal samarbeide med kanadiske Artefactual om å levere en løsning til helsearkivet basert på Archivematica til Norsk Helsearkiv på Tynset.

Tirsdag 5. februar inngås kontrakten om leveranse av et system for digital langtidsbevaring (Digital Preservation System). Kontraktsverdien er på 9,5 millioner kroner de første fem årene.

Det er første gang Archivematica installeres til bruk i et helsearkiv, og vi er heller ikke kjent med at andre løsninger er blitt brukt til tilsvarende formål. 

– Norsk helsearkiv er et unikt prosjekt i verdenssammenheng. Ingen har tidligere etablert et digitalt langtidsarkiv for pasientjournaler, sier riksarkivar Inga Bolstad i en pressemelding.

Det er både private og offentlige virksomheter som skal avlevere sine pasientjournaler til Norsk Helsearkiv når pasienten har vært død i 10 år. Formålet med bevaringen er å legge til rette for forskning. Alt fysisk pasientarkivmateriale skal digitaliseres, slik at også utleveringene kan gjøres digitalt.

Norge har mange helseregistre for spesifikke forskningsformål, men opplysningene i Helsearkivregisteret vil omfatte alt innhold i pasientjournalene til alle avdøde pasienter, fra alle sykehus i Norge. Helsearkivregisteret realiserer visjonen om «én innbygger – én journal» for avdøde pasienter, ifølge pressemeldingen.

Helsearkivregisteret vil gi gode muligheter for sammenligning; mellom før og nå, mellom ulike institusjoner og ulike geografiske områder. Helsedataene i Helsearkivregisteret skal oppbevares i ubegrenset tid og vil derfor beskrive utviklingen i den norske befolkningens helsetilstand.