Helsehuset: Hevder Elverum kommune tilpasset anbudskonkurranse til én bestemt leverandør

Ringsaker-bedriften Interiør Plan AS har klagd Elverum kommune inn for Klagenemndsekretariatet etter en anbudsprosess vedrørende det nye helsehuset.