Innlandet får flest eldre først, må bli best på velferdsteknologi

NØDVENDIG SAMARBEID: Fra venstre fylkesråd Thomas Breen, Terningen Nettverk-direktør Marit Aralt Skaug og forskningsdirektør Ingeborg Hartz i Sykehuset Innlandet mener et samarbeid om innkjøp av velferdsteknologi er nødvendig for å møte utfordringene i forbindelse med den kommende eldrebølgen. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

NØDVENDIG SAMARBEID: Fra venstre fylkesråd Thomas Breen, Terningen Nettverk-direktør Marit Aralt Skaug og forskningsdirektør Ingeborg Hartz i Sykehuset Innlandet mener et samarbeid om innkjøp av velferdsteknologi er nødvendig for å møte utfordringene i forbindelse med den kommende eldrebølgen. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 2 år gammel

Hedmark og Oppland er sammen med Telemark de fylkene som får flest eldre først. – Det betyr at vi må bli best på velferdsteknologi, sier fylkesråd Thomas Breen (Ap). Han mener Terningen Nettverk i Elverum bør bli en spydspiss innen innkjøp og utvikling av velferdsteknologi.

DEL

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Sånn definerer Direktoratet for e-helse velferdsteknologi.

Mandag arrangerte Hedmark fylkeskommune, Terningen Nettverk og Sykehuset Innlandet en stor konferanse på Terningen Arena i Elverum, der temaet var velferdsteknologi. På denne konferansen lanserte fylkesråd Breen en utviklingsklynge for velferdsteknologi. Han ser for seg at Terningen Nettverk skal være den drivende kraften i denne utviklingsklyngen.

Mange eldre og enorme avstander

– Sammen med Telemark er det Hedmark og Oppland som får flest eldre først. Vi bor i en region med enorme avstander. Samtidig som flere vil leve lengre med kroniske sykdommer, er det mangel på helsepersonell. Det betyr at både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må jobbe annerledes framover, blant annet må det benyttes velferdsteknologi, sier Breen og påpeker at innkjøp av riktig velferdsteknologi vil by på store utfordringer.

– Kan ta en ledende rolle

– Det er mange leverandører av velferdsteknologi. Samtidig har kommunene begrenset kompetanse når det gjelder innkjøp av denne typen teknologi. Derfor er samarbeid viktig. Vi må rigge oss sånn at vi kan bli gode bestillere av dette. Her kommer Terningen Nettverk inn i bildet. Hedmark fylkeskommune vil nå sende brev til kommunene med forespørsel om de ønsker å delta i et samarbeid om velferdsteknologi. Får vi til et sånt samarbeid, vil Innlandet kunne ta en ledende rolle når det gjelder kompetanse på innkjøp og bestilling av velferdsteknologi, samt få mulighet til å påvirke leverandørene når det gjelder utvikling av nye og hensiktsmessige produkter, mener Breen, som sier utspillet fikk god mottakelse på mandagens konferanse i Elverum.

Blant dem som stiller seg bak ideen, er forskningsdirektør Ingeborg Hartz i Sykehuset Innlandet og Marit Aralt Skaug, direktør i Terningen Nettverk

Terningen Nettverk, som har base på Terningen Arena, er en ideell forening bestående av private bedrifter, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Det overordnede målet for foreningen er å bidra til bedre folkehelse gjennom å samarbeide om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon.

Artikkeltags