Vil gjøre om barnehagen i Elverum til helikopterbase

Barnehagetomta i Fjeldmoravegen er perfekt for en framtidig luftambulansebase i Elverum. Det mener Bente Irene Aaland og Elverum Ap.