Østlendingen skrev i forrige uka at Vedum mistenker at Helse Sør-Øst reelt sett har hovedkontor i Oslo selv om foretaket formelt sett har hovedkontor i Hamar. Han stilte derfor spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om antall ansatte, leiekostnader og hvor foretaksledelsen har sitt daglige virke.

Nå foreligger svaret. Selv om Høie slår fast at hovedkontoret ligger i Hamar, mener Vedum at han har fått bekreftet mistanken sin om at det reelle hovedkontoret er i Oslo.

Høie opplyser i sitt svar at de faktiske kostnadene for Helse Sør-Østs lokaler i Oslo er 7,2 millioner kroner, hvorav 6,9 millioner kroner er husleie.

Videre opplyser han at Helse Sør-Øst har 161 ansatte. 71 arbeider i Hamar, 70 i Oslo og 20 i Skien/Tønsberg.

– Foretaksledelsen har sine ledermøter i Hamar, men har vesentlig mer møteaktivitet i Oslo enn i Hamar. I ledergruppen er to bosatt i Hamar-området med kontorplass i Hamar, en bor i Skien med kontorplass der og fem bor i Oslo og har kontorplass der, skriver Høie i svaret på spørsmålet fra Vedum.

Sp er opptatt av at statlige arbeidsplasser som er lagt utenfor Oslo skal forbli ute i distriktene.

– Svaret fra Høie viser at Helse Østs reelle hovedkontor er i Oslo. Det er vekst av ansatte i Oslo, hoveddelen av foretaksledelsen jobber der, og store deler av møtevirksomheten foregår der, sier Vedum, som vil følge opp saken, først med ytterligere spørsmål muntlig til Høie i Stortingets spørretime. Han legger ikke skjul på at han mener statsråden må gripe inn overfor Helse Sør-Øst og sørge for at også det reelle hovedkontoret ligger i Hamar.