I en artikkel i Østlendingen 17. februar om den sannsynlige sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland, kom det fram at Helse Sør-Øst, som har hovedsete i Statens Hus i Hamar, skal være på tilbudssiden når det gjelder utleie av lokaler.

Østlendingen har spurt Helse Sør-Øst om dette innebærer at det regionale helseforetaket trapper ned i Hamar.

Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, svarer at foretaket ikke har noen planer om å trappe ned i Hamar.

– Men vi har vurdert at det kan være aktuelt å vurdere framleie av mindre deler av våre lokaler hvis dette kan tilpasses våre behov. Blant annet har vi lokaler i vårt møtesenter som det i kan være aktuelt å dele med andre interessenter, sier han.

Helse Sør-Øst har 71 ansatte med arbeidssted Hamar og 63 ansatte har arbeidssted Oslo.

– I tillegg har vi 23 ansatte med arbeidssted med andre steder, først og fremst i Skien og Tønsberg. Ledelsen i det regionale helseforetaket arbeider fra både Oslo og Hamar, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig ut fra møter og andre forhold, opplyser Marthinsen.