Helse Sør-Øst har hovedkontor i Hamar, men bruker rundt sju millioner kroner årlig på å leie lokaler på Grev Wedels plass i Oslo, der 70 ansatte og nesten hele ledelsen holder til. Fem av foretakets åtte direktører har kontorplass i Oslo, og Helse Sør-Øst har opplyst til Østlendingen at foretakets møteaktivitet er vesentlig større i Oslo enn i Hamar.

Har utfordret statsråden to ganger

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) oppfatter dette som sniksentralisering, noe han har utfordret helse- og omsorgsminister Høie på i to skriftlige spørsmål etter nyttår.

Nå foreligger også svaret på det siste spørsmålet, der Vedum ville vite om statsråden mener Helse Sør-Østs praksis når det gjelder kontorsted er i tråd med forutsetningene Stortinget har gitt, og hva vil helseministeren gjøre for å sørge for at Hamar blir det reelle hovedkontoret for Helse Sør-Øst.

Snikflytting fra Hamar til Oslo? Presset på Helse Sør-Øst øker 

Godtar Helse Sør-Østs vurderinger

Høie vil ikke gjøre noe som helst, men sier seg fornøyd med svarene han har hentet inn fra Helse Sør-Øst-ledelsen, som slår fast at hovedkontoret ligger i Hamar, selv om det er stor aktivitet i de leide lokalene i Oslo.

– Lederne i Helse Sør-Øst oppfordres til å holde sine avdelingsmøter på Hamar. Det siste året har det vært utskiftninger i ledergruppen, og vi er nå i ferd med å få på plass en endelig ledergruppe og vil stramme inn igjen på denne praksisen. Videre vil vi ta en gjennomgang av møtepraksisen for møter som ikke omfatter representanter fra helseforetak eller eksterne samarbeidsparter med uforholdsmessig lang reisevei til Hamar. Dersom det viser seg å ha skjedd en utglidning ved at slike møter legges til Oslo framfor til hovedkontoret, vil vi stramme inn på dette, kombinert med bedre tilrettelegging for møtedeltakelse via video/andre digitale løsninger for medarbeidere med arbeidssted i Skien og Tønsberg, står det i Helse Sør-Østs egen forklaring, som statsråden viser til.

Høie slår fast at Helse Sør-Øst selv må gjøre vurderingene knyttet til hensiktsmessig og rasjonell drift med hensyn til aktiviteten på ulike steder.

For langt til Hamar for Helse Sør-Øst: Bare to av åtte direktører jobber fast på hovedkontoret

Helse Sør-Øst har hovedkontor i Hamar, men bruker sju millioner på å leie kontorer i Oslo

Sp-Trygve krever svar om hvor ledelsen i Helse Sør-Øst egentlig holder til