(Hamar Dagblad)

VR-brillen er montert. Sekunder etter er Sigrid Helene Kjørven Haug inne i en helt annen virkelighet:

– Fascinerende og skummelt. Men det ligger mange muligheter i denne teknologien, blant annet bedre opptrening og en forbedring av kommunikasjonen mellom pasient og helsefagarbeiderne, sier Haug, som jobber ved Sanderud sykehus.

Realistiske scenarioer

VR (Virtual Reality) brukes nå i opplæringen av helsepersonell ved Sykehuset Innlandet. Fredag ble SIMInnlandet (Senter for simulering og innovasjon i Sykehuset Innlandet) på Sanderud offisielt åpnet med en ny innovasjonsfløy, selv om enheten med to ansatte allerede har vært i drift i et par år.

Et av de gamle husene på Sanderud-området er blitt fylt opp med moderne utstyr. Her driver man med trening av ansatte innen psykisk helsevern og prehospitale tjenester ved hjelp av ny teknologi.

Pleiepersonell sette på VR-brillene og kommer rett inn i akutte situasjoner. Et av scenarioene som spilles i brillen er en truende psykotisk pasient. Et annet scenario er at man kommer rett på et skadested og må orientere deg og organisere arbeidet på ulykkesstedet.

Realismen i filmene som presenteres er høy.

Inne i et rom står et kameraoppsett som kan flyttes rundt, og man kan filme i 360-graders vinkel. Her kan man spille inn scenarioer som helsepersonell skal kunne øve seg på.

I et annet rom kan man sitte med VR-briller og følge seansen. Det kan også gjøres opptak slik at undervisningen, slik at den kan brukes om og om igjen.

– Alle som har på seg brillen har 360 graders syn på hva som skjer i rommet. Hver og en er sitt eget kamera. Man kan konsentrere seg om ulike ting som skjer og man kan individuelt tolke situasjonene som oppstår, forteller Are Vindfallet fra samarbeidspartneren Making View.

– Brillene kan kjøres opp til Røros, og så kan man ta kurset der man befinner seg. Man slipper å ta folk ut av produktiv jobb en hel dag for å frakte de til Sanderud for å gå igjennom et scenario. Mulighetene er mange.

Neste generasjon er livestreaming. Og om noen år er drømmen at man kan knytte AR (augmented reality) også til opplegget. Da vil man kunne bruke hender og bein og gjøre interaktive ting framfor bare å observere.

– Vi drømmer om å etablere lab'er der vi kan trene i løse lufta. Vi var hos EON i Elverum, og vi håper sammen å komme fram til en løsning der vi kan trene på å gi elektrosjokk via AR, sier leder for SIMInnlandet, Johnny Sandaker.

Samarbeidet med kompetansemiljøet i Hamar-regionen rundt VR og satsingen på Sanderud har gjort at man regner at Sykehuset Innlandet nå ligger lengst fram på området.

Opplever det samme

På sidelinjen sitter enhetsleder ved enhet for akutt på Sanderud, Tone Pedersen, og nestleder Øyvind Vasaasen.

– Vi kontaktet Johnny fordi vi ville øve oss på vanskelige situasjoner som kunne oppstå ved en akuttavdeling. Vi fikk Johnny og Making View til å lage en film av en situasjon. All personale, 80 ansatte, skal nå igjennom dette prosjektet. Grupper på fem og fem skal se på filmen, og ha undervisning og refleksjon rundt det som presenteres. Vi har troen på dette, for i hverdagen går man rundt med mange forskjellige bilder i hodene våre, og vi snakker derfor ikke om de samme tingene. Nå ser vi det samme, og får snakket om det vi opplever, sammen.

– Blir det bedre behandling av dette?

– Absolutt. Fordi vi får øve oss på de situasjonene der vi føler at vi blir mest utfordret. Vi kan jobbe bedre i team og stiller bedre rustet etter å ha vært gjennom slike øvelser.