2.500 innbyggere kan få ny legevakt – det vil gi store reiseavstander

Stor-Elvdal kan få en ny legevakt å forholde seg til. Kommunen ser på et mulig samarbeid med Tynset og Elverum.