Norsk Sykepleierforbund Hedmark har kartlagt hvor mange sykepleiere som faktisk er på jobb i forhold til hvor mange som var oppsatt på skiftplanene.

– Vi gjorde kartleggingen i to uker i mars. Forholdene i 12 av 22 kommuner i Hedmark ble registrert. Kartleggingen viser en klar tendens. Det er langt færre sykepleiere som faktisk er på jobb enn hva som er planlagt i henhold til skiftplanene. Gjennomsnittlig resultat for Hedmark ligger på 25 prosent manglende dekning av sykepleiere i planlagte sykepleiervakter, men det er store variasjoner fra avdeling til avdeling og fra kommune til kommune. Det er problemer både i små og store kommuner, sier Aaland.

Mange årsaker

Aaland sier det er mange årsaker til at kommunene ikke klarer å ha mange nok sykepleiere på jobb.

– Noe handler om ubesatte stillinger, noe skyldes sykefravær og permisjoner. Det er all grunn til å bekymre seg når det er for få sykepleiere på jobb. Det må jo gå utover kvaliteten på tjenestene. I tillegg rammer det hver enkelt sykepleier, som får større arbeidsbelastning og dermed opplever større slitasje. Noen steder er ikke sykepleierne erstattet i det hele tatt, mens andre steder er ufaglært arbeidskraft satt inn, sier Aaland.

– Hva må gjøres?

– Kartleggingen tyder på at grunnbemanningen i kommunene er for lav. Videre er resultatene et uttrykk for den generelle sykepleiermangelen i landet. Mange vil bli sykepleiere. Søkningen til yrket er stor, men antallet som tas opp er begrenset av antallet praksisplasser. Det betyr at den arbeidskraften som finnes må utnyttes bedre ved at deltidsstillinger blir gjort om til heltidsstillinger, og at forholdene legges til rette for at flere kan stå lenger i jobb. Nå er det mange som slutter når de fyller 62 år. Tiltak for å redusere sykefraværet er også viktig, sier Aaland.

Antall sykepleiere varierer

Rendalen er en av kommunene i kartleggingen som kommer nokså dårlig ut. I de to ukene i mars manglet det sykepleiere i 56 prosent av de planlagte sykepleiervaktene. Virksomhetsleder Jens Sandbakken i Rendalen kommune sier det kontinuerlig jobbes med rekruttering.

– Det svinger litt når det gjelder antall sykepleiere vi har til rådighet. I vår var det noen som gikk ut, blant annet på grunn av nye jobber. Nå bygger vi oss opp igjen. Vi har nylig ansatt tre nye sykepleiere. Vi søker etter sykepleiere med jevne mellomrom, men det er ikke mange søkere, sier Sandbakken, som tror det blir enda vanskeligere å ha nok sykepleiere på jobb fram i tid.

– Gapet mellom behovet for antall sykepleiere og helsefagarbeidere og tilfanget på sykepleiere og helsefagarbeidere bare øker, påpeker han.

Her er oversikten fra Norsk Sykepleierforbund Hedmark over hvor stor andel sykepleiere som manglet på de oppsatte vaktene i uke 10 og uke 11 i år i 12 av 22 kommuner i Hedmark:

Rendalen (56 prosent)

Trysil (43 prosent)

Åmot (34 prosent)

Tynset (31 prosent)

Ringsaker (28 prosent)

Nord-Odal (24 prosent)

Hamar (23 prosent)

Elverum (17 prosent)

Eidskog (14 prosent)

Alvdal (12 prosent)

Våler (9 prosent)

Sør-Odal (7 prosent)