Nå har du tilgang til egen sjukehusjournal på nett

PASIENTJOURNAL: Helseminister Bent Høie får høre om erfaringer med den nye tjenesten for journalinnsyn fra Toril Krogsund. Bak står Christine Bergland, direktør i direktoratet for e-helse og til høyre Cathrine M. Lofthus direktør i Helse Sør-Øst RHF

PASIENTJOURNAL: Helseminister Bent Høie får høre om erfaringer med den nye tjenesten for journalinnsyn fra Toril Krogsund. Bak står Christine Bergland, direktør i direktoratet for e-helse og til høyre Cathrine M. Lofthus direktør i Helse Sør-Øst RHF Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Pasienter i Sykehuset Innlandet får nå muligheten til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Dermed får pasientene bedre muligheter til å følge opp egen helse.

DEL

Digitalt innsyn i egen pasientjournal fra sykehuset via den nasjonale portalen helsenorge.noer allerede innført i Helse Vest og Helse Nord. Nå står Helse Sør-Øst for tur.

Sykehuset Innlandet, sjukehusene i Vestre Viken og Revmatismesjukehuset på Lillehammer er først ut i regionen.

– Med Helse Sør-Øst på plass vil over 85 prosent av landets innbyggere ha digitalt innsyn i egen pasientjournal ved sykehuset der de har fått utredning og behandling. Når pasientene får slik tilgang blir det også enklere å ha oversikt over egen helse. Dette er et viktig skritt videre for å utvikle pasientens netthelsetjeneste, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Ved å logge seg på helsenorge.no kan pasientene få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk; for eksempel sammendrag av sykehusopphold (epikriser), hvilke prøver som er tatt og når man ev. har fått ny time.

Etter at tjenesten er testet ut på nevnte foretak, skal den innføres for resten i løpet av august. Det er dokumenter lagret etter oktober 2018 som vil være tilgjengelig.

Direktoratet for e-helse leder arbeidet med å gi pasienter i hele landet tilgang til egen pasientjournal fra sjukehusene. Det stilles høye krav til sikkerhet og brukervennlighet i løsningen og arbeidet skjer i nært samarbeid med helseforetakene.

– Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold har siden 2013 hatt innsyn i egen pasientjournal via en regional portal. Nå tar vi skrittet videre og går over på den nasjonale portalen og utvider tjenesten til å gjelde alle våre sjukehus. Det er gjort et omfattende arbeid med å forberede dette slik at tilgangen skjer på en trygg og sikker måte, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

– Framover vil det komme flere digitale tjenester som vil forenkle innbyggernes kontakt med sjukehusene, sier Lofthus.

Fakta digital pasientjournal

  • Digitalt innsyn i journalen fra sykehus omfatter utvalgte dokumenter, som epikrise (sammendrag etter sykehusopphold), polikliniske notater, sammenfatninger.
  • Tilgang gis ved at den enkelte innbygger logger seg inn på helsenorge.no, for eksempel ved bruk av BankID.
  • Muligheten for digitalt innsyn gjelder i første omgang pasienter som er 16 år eller eldre.
  • Tjenesten viser også hvem som har gjort oppslag i journaldokumentene.
  • Innsyn i pasientjournalen på helsenorge.no er et tilbud til dem som ønsker det. Det er mulig å reservere seg mot at journalen skal være tilgjengelig gjennom helsenorge.no

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken