Gå til sidens hovedinnhold

Helt spesiell satsing: – Vi kan lære av forfedrene våre som utnyttet hele dyret

Kjøttet er en smaksopplevelse, men denne delikatessen er ikke bare vanskelig å få tak i, men det er også en utfordring å finne oppskrifter i det nordiske kjøkken, forteller prosjektleder Merete Furuberg.

– Spedkjeet (diekillingen) har bare sugd mors­mjølk fra gei­ta, og er mellom 3,5 og 7 kg. Prosjektet delte ut 20 spedkje til 20 ulike personer. Oppgaven er å til­be­re­de spedkjeet og sen­de opp­skrift til­ba­ke. Det skal lages en opp­skrifts­sam­ling opplyser pro­sjekt­le­de­ren.

"Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme» er navnet på prosjektet, og er i regi av Finnskogen Natur- & kulturpark.

– Opplegget med spedkje er en liten del av prosjektarbeidet og er en del av arbeidet som gjelder samspill mellom produsent og forbruker, sier hun. .

Vil frem­me Skog­fin­ne­nes mat­tra­di­sjo­ner

– Den før­s­te opp­skrif­ten som vi vil pre­sen­te­re er av Te­re­zia Uhereková som opp­rin­ne­lig er fra Slo­va­kia, men har bodd i Fu­ru­ber­get på Grue Finn­skog i un­der­kant av 10 år. Hun har man­ge and­re opp­skrif­ter, til­be­red­nin­ger og ak­ti­vi­te­ter som de eld­re på Finn­sko­gen vis­te oss da vi som nå er eld­re, kjen­ner oss igjen i. Det er jo en kjent kunn­skap at mye av de skog­fins­ke mat­ret­te­ne fin­nes igjen i det rus­sis­ke kjøk­ken, informerer Furuberg.

Østlendingen får servert en spedkje rett laget på grill sam­men med saft laget av ryl­lik og and­re ur­ter, dette ble laget av Finnskogen Adventure.

– Sjelden kost

– Jeg fant et fåtall av nordiske retter med spedkje, men jeg fant flere fra Asia og Afrika, sier hun.

Geita var vanlig i den skogfinske kulturen for mange år tilbake. Sannsynlig er det faktum at det er forbudt å ha beitende geiter fritt i skogområder – fordi de da ville beite ned skogen – årsaken til at geita så å si ble borte.

Så geit burde komme tilbake på menyen?

– Den må gjeninnføres! Noen få geitebønder finnes i de norsk/svenske Finnskoger i dag. Vi skal bli flere! avslutter Furuberg.

Kommentarer til denne saken