Gå til sidens hovedinnhold

Heltid - også i Åmot kommune?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innen helsesektoren i Åmot sysselsettes 143,6 årsverk! Ifølge rådmannens oversikt fra våren 2020 er imidlertid antall personer som benyttes for å dekke dette ca 270. Og – i tillegg vet vi at antall faste stillinger innen helsesektoren er i overkant av 200!

Deler vi 143,6 årsverk på 200 stillinger får vi gjennomsnittlig fast stillingsstørrelse på ca 70 %.

Og - 70 personer (25 % av arbeidsstyrken) har ikke fast tilsetting, men går på midlertidige kontrakter.

Dette er ikke bra!

Hvorfor er det så ikke bra? Det er flere grunner til at vi synes det. Noen av dem er følgende:

  • Har du en deltidsstilling så må du hele tiden «jakte» på vakter for å få mer jobb. Dette går ut over forutsigbarhet når det gjelder fritid og familieliv og trygghet for økonomien.
  • Skal du ha lån i bank til bolig kreves stabil og fast inntekt. Dette gjør det vanskelig og problematisk på lånemarkedet for de med små faste stillinger (ofte ned i 20 %) og alle som er midlertidig tilsatt.
  • Det er ressurssløsing av kompetanse at man må bruke 20 utdannede sykepleiere eller helsefagarbeidere for å dekke 10 årsverk. Vi vet at det fra sentralt hold signaliseres at det om noen år vil bli mangel på utdannet personell innen helse- og omsorgsyrker. Opptil 50 000 ansatte i sektoren mangler i 2035 hevdes det. Noe av dette kan bøtes på dersom alle fikk arbeide i 100 % stilling, slik at 20 utdannede dekket 20 årsverk og ikke 10.
  • Det er vanskelig å få unge mennesker til å utdanne seg til en 16,4 % stilling. Hvem kan leve av det? Behovet for større stillinger er der, men man fortsetter som før…..
  • Det er betydelig merarbeid for ledere på ulike nivå å følge opp 270 ansatte i forhold til 143 ansatte. I tillegg får ikke de med små stillingsstørrelser og midlertidige stillinger ta like stor del i all informasjon eller aktivitet på arbeidsplassen.
  • Brukerne/pasientene må forholde seg til unødig mange personer – og kan av den grunn bli utrygge. Hele og faste stillinger gir bedre kvalitet i tjenesten og forutsigbarhet både for brukere og for de ansatte

Så kan man spørre seg hvorfor er det så slik? Og – slik er det dessverre i svært mange kommuner – Åmot er ikke i en særstilling her. Mye handler om «turnus»-problematikk – ettersom det er drift 24 timer 7 dager i uka hele året, og som kjent er det 168 timer i ei uke, og ikke 37,5 så mange vakter skal dekkes. Mye handler om liten evne til å tenke utradisjonelt. Mye handler også om gamle inngrodde holdninger og vaner, både fra arbeidsgiver og arbeidstaker.

Men – mest handler det om penger.

Det er derfor et inderlig håp at dette nå blir tatt på alvor – helt fra Stortinget og til den enkelte kommune inkludert Åmot. Det handler til sist om prioritering!

Arne Hansen
Leder i Åmot Arbeiderparti

Siv Iren Glomsvoll
Leder Fagforbundet avd 256 Åmot

Kommentarer til denne saken