Disse ordene tilhører Frps representant i Oppland utbasunert på TV2 etter Statsråd Elvestuens avslag på felling av Hobøl og Mangen revirene.

Så høyt og så tydelig har jeg sjelden sett en representant gå ut på riksdekkende media, og love at her skulle Frp ordne opp.

Troen på at Stortingets vedtak og demokratiske spilleregler skulle følges opp, både av Frp og Høyre, er atter en gang nedsablet. 

Frp skulle sågar instruere statsråden til å følge opp rovviltforliket og bestandsmålet.

Og skulle perioden for lisensfelling gå ut, ja da skulle perioden forlenges... 

Hva har skjedd? Ingenting.... 

Atter en gang ser vi løftebrudd fra de blåblåblå. 

En tyst regjering, en tyst representant og en beitenæring som atter en gang må sko seg for å lete etter kadaver til sommeren. 

Rovviltforliket ligger brakk, tilliten til at norsk rovdyrpolitikk er borte.