Her blir det nytt asfaltdekke på de lokale fylkesvegene. Se hvilke her

Til sommeren skal mange fylkesveger asfalteres i Innlandet. Under kan du se hvilke.