Her bygger Jan Christian sitt eventyr – skal gi jobb til 70

300 mål skog og 300 millioner kroner. Det skal gi Jan Christian Vestre verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk og opplevelsessenter. Og nå er eventyret i gang.