Her er dine rettigheter og plikter ved hjemmekontor. Følger du dem ikke, kan du i verste fall miste jobben

Av

Du har nok krav på mindre enn du kanskje tror, når arbeidsgiver krever at du jobber hjemmefra for å hindre smittespredning under koronapandemien.