(Hamar Dagblad)

Biskopens stedfortreder er en nøkkelposisjon i Hamar bispedømme. Nå er det klart hvem som får jobben.

Kirsten Almås (61) blir ny domprost i Hamar. Almås er i dag prost i Hadeland og Land prosti. Domprosten er også stedfortreder for biskopen i Hamar.

Bispedømmerådet tilsatte i sitt møte 16. april 2020 Kirsten Almås (61) som ny domprost i Hamar. Hun etterfølger Leif Jørn Hvidsten som går av med pensjon.

– Det var en god beskjed å få, sier Kirsten Almås. Hun har vært prost i Hamar bispedømme siden 2016, og hadde da hatt tretten år som prost i Nidaros. Nå er det domprost-embetet i Hamar som venter.

Kirsten Almås ble ordinert som prest i 1989. I tillegg til arbeidshverdagen har hun engasjert seg i frivillig arbeid for kirken der hun særlig opptatt av kunst og likestilling. Hun leder kirkerådets utvalg for kjønn og likestilling, og er leder for Nordisk Ekumenisk kvinnekomité. Når det gjelder kirkekunst, var Almås med i faggruppen som utarbeidet nytt regelverk for stolaer og kirketekstiler, og ledet også fagrådet for kirkekunst i Nidaros.