Her er jobbtilbudet til mange som er permittert

40 millioner skogplanter står nå straks klare til å komme i bakken. – Det kan være en fin anledning for permitterte fra sine vanlige jobber å komme seg ut, få frisk luft og ha noe meningsfylt å gjøre.