Innlandsstatistikk.no er en ny kunnskapsside for hele Innlandet. Her samles tall, trender og kunnskap om Innlandet på et brukervennlig nettsted. Siden er åpen for alle og gratis å bruke.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) tror dette vil bli et nyttig nettsted for mange.

– Noen vil trenge fakta til en skoleoppgave, mens andre vil ha bruk for statistikk til ulike oppgaver i jobben sin. Kanskje du bare har lyst til å sammenlikne din kommune med andre kommuner i Innlandet, uttaler fylkesordføreren i en pressemelding.

– Vi håper nettsiden vil være nyttig for gründere, bedriftseiere, studenter, forskere, lærere, skolelever, journalister, politikere, kommuneansatte og andre som er nysgjerrige på Innlandet, påpeker han.

Relevant statistikk

Innlandsstatistikk inneholder en rekke ulike skreddersydde statistikkrapporter for Innlandet og Innlandets kommuner og bedrifter.

På lanseringstidspunktet, tirsdag 25. januar, inneholder siden statistikk om arbeid og næringsliv, befolkning, folkehelse, klima og miljø, kommuneøkonomi, samferdsel og utdanning.

Det kommer flere temaer om mer innhold utover våren.

Levende nettsted

Meningen er at innlandsstatistikk.no skal være et levende nettsted der det hele tiden kommer nye og oppdaterte tall innenfor temaområdene.

– I tillegg til at vi legger ut statistikk innenfor ulike temaer, har vi også en oversikt over andre nettsteder der du kan finne statistikk og informasjon. Utover de skreddersydde rapportene for Innlandet, gjør vi også annen relevant kunnskap tilgjengelig, som forskningsartikler og rapporter. Innlandsstatistikk kan ses på som et brukervennlig og enklere Statistisk sentralbyrå (SSB) for Innlandet. Samtidig dekker tjenesten en rekke statistikkområder som SSB eller andre tilgjengelige databaser ikke dekker for Innlandet i dag, sier utviklingslederen for Innlandsstatistikk, Berit Kvaløy, i pressemeldingen.

Ni aktører har samarbeidet

Ni aktører i Innlandet har gått sammen for å etablere innlandsstistikk.no.

– En av de tingene som er unikt og veldig spennende, er at Innlandsstatistikk er et resultat av omfattende samarbeid mellom en rekke aktører i Innlandet. At så mange har gått sammen for å skreddersy og tilgjengeliggjøre statistikk på denne måten, er så vidt vi vet nytt i norsk sammenheng, sier fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.

Innlandsstatistikk er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, Innovasjon Norge Innlandet, Nav Innlandet, NHO Innlandet, NTNU, Sparebank 1 Østlandet, Statsforvalteren i Innlandet og Østlandsforskning.

I tillegg har samarbeidsprosjektet Agenda Innlandet vært en viktig pådriver for Innlandsstatistikk.