Så sent som i januar i år vedtok Berlin, som i tillegg til å være Tysklands hovedstad, er en egen delstat, at den internasjonale kvinnedagen 8. mars skal være en offisiell fridag for delstatens innbyggere, og at vedtaket skulle tre i kraft allerede i år.

Det betyr for eksempel at de fleste butikker er stengt i Berlin i dag.

Berlin er det den første av Tysklands 16 delstater som markerer kvinnedagen på denne måten.

Det er den regjerende trepartikoalisjonen i Berlin bestående av SPD, Die Linke og De grønne som står bak vedtaket, som de mener er et tegn på framgang i kampen for likestilling.

Opposisjonen har vært kritisk.

Det er anslått at den nye fridagen vil redusere byens produktivitet med 0,3 prosent.