Her har det vært «motorveg» siden steinalderen: – Klart det ligger mer historie skjult under matjorda

Snart legges siste lag med asfalt på vegen som har en 10.000 år gammel historie. Arkeologene er fortsatt forundret over hva de fant i byggegropa i Løten og Elverum.