Her kan det komme et nytt næringsbygg på Tynset

Ken Olav Phillips planlegger utvidelse av næringsarealene i Elfengveien med 3000 kvadratmeter.