Her kjører det 200–300 tungbiler hver dag: – Håper virkelig at det ikke må skje en ulykke før det kommer en slik veg for elevene

I snart 15 år er det snakket om behovet for en trygg skoleveg fra riksveg 2 til Solør videregående på Braskereidfoss. Ingenting har skjedd foreløpig. – Her må vi bare intensivere trykket og holde det oppe.