Her møtte alle elevene opp: – Det tyder på at foreldrene er trygge

Elevene ved Fåset skole er enige. Det beste med å begynne på skolen igjen er å møte alle vennene.