Her planlegges det for å behandle over 100 pasienter med koronainfeksjon samtidig: – Håper det beste, planlegger for det verste

– Hvis koronaepidemien forløper som det ligger an til nå er det helt opplagt at veldig mange pasienter må behandles av kommunen. Korttidsavdelingen på Kongsheim kan være operativ på få dagers varsel og når det er behov kan den skaleres opp til at vi kan ha så mye som 30 pasienter der.